Lægge nyt foder ind (v3)

Anvend et eksisterende foder som udgangsfoder, når du opretter nyt foder
Vi anbefaler  Dig at anvende nogen af de færdige foderprodukter der allerede ligger i PC-Horse foder som udgangspunkt  när Du ska oprette et nyt foder. Dermed sikrer du dig  at alle nærringsstoffer  kommer med i analysen, selv om din egen analys ikke er komplet. Forsøg at finde et "udgangsfoder" som  ligner  det foder du vil oprette mest muligt.

Sådan her opretter du enklest dit eget foder, t.ex et nyt grovfoder:

  1. Åben den staldfoderliste i hvilken du vil have dit nye foder

  1. Klik på knappen "Jag har ikke datafil"

  1. Giv det nye foder et navn
  2. Vælg fodertype i listen
  3. Vælg fra hvilken foderliste du vil vælge et "udgangsfoder" som model

  1. Vælg fra hvilken foderliste du vil vælge et "udgangsfoder" som model
  2. Kopier værdier fra et foder som er mest mulig lig det du vil lægge ind.
  3. Klik på det foder du vil gå ud fra.Programmet bekræfter (rød text) hvilket foder du valgte som udgangsfoder.

  1. Tryk: Opret nyt foder
  2. Så åbner  fodersiden1. Nu er det vigtigt at du først markerer knappen "Analyseværdier pr kg tørsstof "og derefter skriver foderets TS-værdi, f.eks 65% .
2. Derefter kan du fortsætte med, at lægge de øvrige analysedata ind, enten pr kg TS eller pr kg foder. Læs nøje på analyseværdien så at du ikke indlæser forkerte værdier.
3. Når du lægger  nye analyseværdier ind ser du at gult skifter til rødt, hvilket viser at værdien er ændret af dig.
4. Når du er klar - tryk på OK-knappen.

Hvis du føler dig usikker, når du genberegner værdier for at indtaste, kan du bruge lidt hjælp her.

Dit nye foder finder du under rubriken "MINE FODEREMNER" under respektive fodertyper.

Save