Kropsvægt, vægtudvikling og vægthjælp (v3)

1) Ved oprettelse af nye ungheste gælder følgende:

Startvinduet viser den teoretiske vægt beregnet for den alder, du har indtastet i felterne for fødselsdato.
Denne vægt vil blive gemt som teoretisk vægt (ikke krydset).
Men hvis du ændrer vægten i feltet, vil den blive gemt som observeret (afkrydset).

45 bodyweight newhorse1 45 bodyweight newhorse2

 

2) Når du opretter andre voksne heste, gælder dette for:

Uanset om du ændrer din kropsvægt eller ej, vil den blive gemt som observeret (afkrydset)

 

3) Når hesten er etableret, gælder dette fortsat:

PC-Horse foreslår en teoretisk vægt på den aktuelle dato. Indtast den nye vægt direkte i tabellen.

BEMÆRK! Glem ikke at sætte kryds ved de observerede vægte. Ellers erstattes den af ​​en ny teoretisk værdi næste gang du åbner hesten.

45 bodyweight1

Eller indskriv hestens gjordmål og angiv dens huld. Programmet kommer så med forslag til hestens forventede vægt .

45 bodyweight2

Når du accepterer vægtengemmes denne på dagens dato.
Du kan l
ægge tidigere vægte ind og sortere tabellen i datoorden..
OBS! Gl
em ikke at afkrydse  i seneste observerede vægt.

45 bodyweight3

På hesteskærmens førstside visesden seneste observerede vægt og den aktuelle beregnede vægt (teoretiske vægt).

45 bodyweight6

 

UNGHESTENS VÆGTUDVIKLING

Founghestesammenlignes de observerede vægte (røde cirkler) med de teoretiske normalværdier (orange triangel) så at du tydligt kan følge udviklingen for din  unghäst under denne vigtigevækstperiode.

45 bodyweight6

 

Vægthjælper et enkelt lille værktøj som hjælper dig med at omregne gjordmål til en ca vægt .

Når du lægger gjordmålet ind i tabellen omregnes det til den aktuelle vægt afhængigt af hestens status (race,alder, huld, etc).

 45 bodyweight5

 

I nederste venstre hjørne kan du regulere energibehovet, hvis du synes hesten er for tynd (kræver mere energi) eller for fed (bruger mindre energi). Med tiden vil du på denne måde kunne korrigere kropsvægten (hold) gennem ændring af hestens vedligeholdelsesbehov. Ændringerne påvirker bar energi. Alle de andre næringsbehov ændres ikke af kropsvægtkorrektionen.

46 170 korrigering av vikt

NB! Hvis du indtaster en vægtkorrektion samtidig med, at du laver ændringer for hesten, der påvirker energibehovet, f.eks. øget træningsintensitet eller at hesten bliver dækket og bliver drægtig, beregnes vægtkorrektionen kun på vedligeholdelsesbehovet, mens energibehovet til træningen eller drægtigheden ikke påvirkes. Det angivne energibehov er summen af ​​de to krav.