Hestens egenskaber (v3)

1. 45-201 select race1 2. 45-200 select race2

1.
Her kan du lægge information om hestens race ind. Klik på  45-130 fragetecken og vælg race fra listen. Programmet foreslår en vægt for hesten. Denne kan du ændre hvis du ved hvor meget hesten vejer.

2. I feltet Køn, Race*, Hestetype** og Fødselsdato vælger du det som passer til den aktuelle hest.

* Kriterier for valg af Race:

Koldblod/pony, dette gælder alle typer koldblodsheste og ponyer (undtaget koldblodstravere)
Varmblodshest, dette gælder alle typer varmblodige heste
Fuldblodshest, gælder engelsk fuldblod

** Kriterier for valg af hestetype:

Unghest anvendes for heste under 3 år. Du bør opgive hestetype, fødselsdato, race og forventet voksenvægt, ønsket væksthastighed (intensiv er for travere, engelsk fuldblod og enkelte varmblodige rideheste som skal trænes tidligt). Hurtig vækst bør også anvendes til ungheste som opdrættes i flok med tilgang til folde og meget motion. Ungheste kan blive trænet, men vælg ikke træning før unghesten er i systematisk træning. Lette ture eller tømmekørsel er ikke at betragte som Træning. Går unghesten i flok og får meget motion kan du vælge Let træning. Træning påvirker foderbehovet. Fodermængderne hesten får påvirker væksthastigheden.

Vedligehold bruges til heste som ikke er i træning eller har anden form for arbejde eller motion. Når du lægger hestens vægt ind har du samtidig et felt nederst på siden hvor du kan korrigere energibehovet i forhold til hestens huld. Er hesten tynd og har behov for at tage på kan du korrigere til f. eks 110%. Så øges energibehovet med 10%. På samme måde reducerer du energibehovet hvis hesten er for fed og trænger til at gå ned i vægt.

Træning/ Konkurrence bruges til heste i arbejde eller træning hvor aktiviteten kræver energi udover vedligeholdsbehovet. Efter at have valgt aktivitet bør du lægge hestens kropsvægt ind for at programmet skal kunne beregne næringsbehovet. Så åbnes et træningsvindue hvor du kan give oplysninger om træningsintensitet.

Drægtig bruges til drægtige hopper. Du angiver sidste bedækningsdato og programmet vil så altid holde styr på drægtighedsmåned og korrigerer næringsbehovene derefter. Energibehovet svarer til behovet for vedligehold i de første 7 måneder af drægtighedstiden. Siden øges næringsbehovet frem til foling.

Lakterende bruges til hopper som har føl ved siden og giver mælk. Indtast folingsdato. Programmet vil så i hvert tilfælde holde rede på laktationsmåned og korrigere næringsbehovet ud fra dette.

Avlshingst bruges til hingste som er i aktiv avlstjeneste. Avlshingste som trænes eller går konkurrence defineres som Træning/Konkurrence

Stor egenaktivitet afkrydses når hesten går længe i luftegård eller i løsdrift, dermed øges beregnet energibehov med 10 %45-133 button hestpagraes Programmet tillader dig at vælge at hesten går på græs.

For at beregne hestens foderoptagelse er det nødvendigt med oplysninger om græssets kvalitet og mængde, samt hvor længe hesten går på græs hver dag. I programmet er der indlagt tre forskellige kvaliteter af afgræsningsgræs. Disse finder du i den almindelige foderliste. NB! Vælg kun en type afgræsningsgræs til hesten.

45-133b hesten går på graes