Drægtighed(v3)

I hesteskærmen  vælger du fanebladet  "Drægtig".
Hvis du ikke har  lagt  bedækningsdatoen  ind vises  ikke noget i det blå informationsfælt.
Sæt kryds  i boksen for at registrere oplysninger  om drægtigheden.

45 pregnant1

 

Du kan lægge dato ind på normal måde , eller anvende kalenderen som åbner under den lille pil.  

Eller alternativt vælg  antal måneder så regner programmet baglæns fra dagens dato.
Standard verdet er 340 dager.

45 pregnant2

I den tredie box (aktiv i versionerne Professional og Consultant) kan du ændre forventet  drægtighedsdato  udfra  egne erfaringer  med hoppen .

Når du lægger nye oplysninger ind  ændres informationen samtidigt i det blå felt.

45 pregnant3

 

Når du har drægtige hopper i stalden får du en god oversigt i staldens folingsrapport.

45 pregnant4