Hur du åtgärdar MAPI-problem i 32/64-bitars operativsystem

MAPI-problem hänger samman med Mail-funktionerna i PC-Horse.
Om ditt windows är ett 64-bitars operativsystem krävs det att en speciell fil installeras i systemets register för att PC-Horse-programmets mailfunktion, som är ett 32-bitars program, ska fungera. Det kan då inträffa att du får ett meddelande från PC-Horse:

mapi message

Det handlar om att en speciell serverfunktion (Easy MAPI COM Server) behövs på din dator i en ”Cross-Bitness” miljö. Det vill säga att ditt MAPI.dll i Windows inte kör i samma ”bitness”, dvs med samma antal bitar (32 eller 64 bitar), som PC_Horseprogrammet som kör i 32 bitar.

Filen är RwEasyMAPI64.exe och ska ha installerats på samma ställe som ditt PC-Horse-program ligger. Det är en av dessa filer som behöver registreras i ditt Windows-system och det kräver administratörsrättighet i systemprogrammet /regserver. Ibland krävs det hjälp från IT-avdelningen, din datorleverantör eller någon med lite kunskap om Windows för detta.

På din dator öppnar du prompten som administratör och kör nedanstående kommandon:

regserver MAPI64 in prompt

 

Hur vet jag vilket operativsysstem jag har på min dator?

Vanligast är att:

  1. Klicka på Start, Skriv system i sökrutan och klicka sedan på System i listan På Kontrollpanelen.

  2. Operativsystemet visas på följande sätt:

  3. För en 64-bitars operativsystem: 64-bitars operativsystem visas för den Systemtyp under System.

  4. För 32-bitars operativsystem: 32-bitars operativsystem visas för den Systemtyp under System.