Ændre antallet af decimaler og signifikante værdier i rapporter

Standardversionen af ​​programmet viser værdien for hvert næringsstof med så mange tal og decimaler, der anses for meningsfulde at forstå, og at de kan danne grundlaget for din praktiske beslutning, når du fodrer. Denne værdi kaldes normalt væsentlige tal eller undertiden værdifigurer. Antallet af væsentlige tal kan ændres i PC-Horse Consult version. (Værdital eller signifikante tal, der er et mål for, hvor nøjagtig en tæt værdi er. Det vil sige med hvor mange cifre en værdi skal vises for at være meningsfuld i sin sammenhæng. Hvis du vil vide mere om vigtige tal generelt, skal du klikke her.)

Ud over dette kan antallet af decimaler for mineraler og vitaminer også ændres i programrapporterne.

De to måder at ændre dette er beskrevet nedenfor.

1.

SKIFT ANTAL VIGTIGE TAL I PC-HORSE (konsulentversion)

I konsulentversionen kan du vælge mellem to forskellige indstillinger for hvor mange værdifigurer eller væsentlige tal, der skal vises i hestens rapporter.

Rapporter, der er berørt: Hestens behov, Hestens fodertilstand (Visningen af ​​foderværdier påvirkes ikke i foderskærme og tabeller).

Gå til icon40pixSettings Indstillinger Vælg fanen "Indstillinger / næringsstoffer".

 

A. STANDARD: Indstillingen bruger 2 signifikante cifre (3 for energi og protein)

B. MIT VALG: Indstillingen bruger 3 signifikante cifre for alle næringsstoffer

45 decimals1

 

Nogle eksempler: Hvis den nøjagtige værdi, der er angivet i et individuelt foder for et bestemt næringsstof, er:

 

D-vitamin VÆRDI 2468 mg / kg

STANDARD 2500 (2 signifikante cifre vises)

MY CHOICE 2470 (3 betydende cifre vises)

 

Calcium VÆRDI 4.372 g / kg

STANDARD 4.40 (2 signifikante cifre vises)

MY CHOICE 4.37 (3 signifikante cifre vises)

 

En daglig ration af calcium indeholder 25,73 g

STANDARD (2 signifikante cifre) med 0 decimaler viser 26

STANDARD (2 markante cifre) med 1 decimal viser 26.0

STANDARD (2 markante cifre) med 2 decimaler viser 26.00

 

MIT VALG (3 signifikante cifre) med 0 decimaler viser 26 (den afrundede værdi vises ikke)

MIT VALG (3 markante cifre) med 1 decimal viser 25.7

MIT VALG (3 signifikante cifre) med 2 decimaler viser 25,70

MIT VALG (3 signifikante cifre) med 3 decimaler viser 25.700

 

For et næringsstof, der er til stede i mindre mængder, f.eks. Selén = 0,0357 mg, viser den signifikante værdi i rapporten:

STANDARD til 2 decimaler (standard) = 0,04 mg

MIT VALG med 3 decimaler brugt = 0,036 mg

 

2.

ÆNDRING AF ANTAL DEKIMALER, DER SKAL VISES I RAPPORTER

Du påvirker antallet af decimaler, der skal vises for hvert næringsstof ved at ændre værdierne i kolonnen "Mine decimaler".

Nulstil dit valg til standardtilstand med ikonet icon20pixRedo reset-knappen

46 decimals2