Personlige rapporter (v3)

Gør dine rapporter mere personlige:

1. Klik på "Tandhjulet" eller vælg fra "Instillinger " i hovedmenuen
2. Gå til/Information om virksomhed, skole og universitet.
3. Udfyld alle dec oplysninger  som du ønsker skal skrives  i rapporternes sidefod
4. Skriv de personlige oplysninger ind, som du ønsker  skal stå ved siden af  dit navn i rapporternes sidefod.
5. Tryk   på "firmalogotype" og placer dit logo eller bilede  sammen med navneoplysningerne.  
6. Gem oplysningerne og afslut med  

Sådan her vises oplysningerne i rapporternes sidefod :