Fordeling af dagsrationen (v3)

For hver hest fordeler du dagsrationen individuelt. Dette kan først gøres når du har valgt foder og bestemt fodermængder til hesten. Når dette er klart bliver et ny faneblad synlig - Rationstildeling. I denne vises de fodringstidspunkter du har bestemt for stalden. I feltet nedenfor kan du fordele mængderne af hvert foder på de forskellige fodringstidspunkter .


Du kan også vælge at fordele foderet ligeligt på alle måltider, eller vælge at give resten af fodermængden til et måltid.
Tjek resultatet i "Vis rationstildeling". Du kan ændre dine valg flere gange. Når du er tilfreds udskriver du fodertavlen.

46 allocaterations2