Heste på græs (v3)

Programmet giver dig mulighed for at vælge at hesten går på græs. For at beregne hestens græsoptagelse må du give oplysninger om græssets kvalitet og mængde, samt hvor længe hesten går på græs hver dag. Programmet indeholder tre forskellige kvaliteter af afgræsningsgræs. Disse finder du i den almindelige foderliste og de er markeret grønne.

Vælg først en type afgræsningsgræs og eventuelt andre foderemner til hesten, klik derefter "Fortsæt".
Et nyt felt kommer op nederst på skærmen hvor du kan angive hvor mange timer hesten går på græs hver dag og hvor rigelige mængder græsmængder der er på marken.


"Rigelig" betyder at det er meget græs af god kvalitet, f. eks godt kulturgræs.
"Middel" betyder enten at græsset er noget nedbidt, eller at det er mindre vækst i græsset , f.ex naturområder.
"Lille" betyder at græsset er nedbidt og mængden lille.

Udfra disse oplysninger beregner programmet den anslåede mængde afgræsningsgræs hesten vil æde hver dag, og næringsindholdet i dette.

 

Resutlatet av dina val visas. Du kan inte ändra de mängder betesgräs som programmet har föreslagit på denna sida, men istället ändra betets kvalitet (välj annat gräs), riklighet och daglig betestid. Gå tillbaks till sidan "välja foder" med någon av knapparna  

Tilføj valgfrit extra foder ved at vælge foder som normalt.

Du bør ikke ændre de mængder afgræsningsgræs som programmet foreslår, men i stedet ændre græssets kvalitet (vælg andet græs), rigelighed og daglig afgræsningstid. Du bør ikke ændre de mængder afgræsningsgræs som programmet foreslår, men i stedet ændre græssets kvalitet (vælg andet græs) og daglig græsningstid. Der er sat en øvre grænse for hvor meget en hest kan spise daglig. For lakterende hopper er denne sat til 3,2 kg TS per 100 kg kropsvægt. For alle andre typer af heste er denne sat til 2,8 kg TS per 100 kg krosvægt. Hvis de beregnede mængderafgræsningsgræs er nær de maksimale værdier og du i yderligere giver hesten andet foder, f.eks kraftfoder, vil mængden beregnet indtag afafgræsningsgræs blive reduseret.

Beregninger af foderoptagelse på græs er altid usikre. Derfor er det helt nødvendig at følge med i hestenes huld og korrigere kraftfodermængderne efter dette. Husk også at græskvaliteten ændrer sig henover sommeren, og efterhånden som græsmarken er blevet afbidt flere gange. Du må derfor være opmærksom på at ændre på beskrivelsen af afgræsningskvaliteten ud fra egen vurdering.

Det er vanskelig at beregne indtaget af vitamin A og vitamin D i afgræsningssæsonen, men mangel er ikke særlig sandsynlig. Vitamin D dannes i hestens hud når den er ude i solen. Når hesten er defineret som på græs vises derfor ikke røde linjer for vitamin A og D, selv om det beregnede indtag kan være udenfor optimalområdet.

Korrigér mængden af foder, der er tilføjet i tabellen. Når du er tilfreds - slut med OK-knappen