Gå i dybden med foderplanen (v3)

Åben den nyeste foderplan

Allerede på hestens oversigt kan du se et kort sammandrag over de sidste foderplaner. Du kan også hente tidligere foderplaner frem.  
Når du vil sammensætte  en ny, eller fordybe dig i den seneste foderplan, klikker du på den venstre knap "Sammensæt en foderplan".

Foderplanen åbner sig. Scrol ned med pilen for at se hele rapporten.

Gå  i dybden

Anvend knapperne for at  arbejde videre  med foderplanen. Visse funktioner er selvforklarende .

Komplet alternativ enkel foderplanrapport

Nogle gange  kan det være  tilstrækkeligt   bare at  vise det vigtigste i en foderplan. Den "enkle" rapport viser kun 13   næringsstoffer  till forskel fra den komplette liste, som viser det samlede  antal næringstoffer som din programversion giver( eller det antal du stillet ind til  i indstillinger vis du har konsultversionen).

 

Grafer - Behov og indhold af næringsemner i rationen samt hvordan det respektive foder bidrager til næringsindholdet

To brugbare grafer. Den venstre giver et grafisk billede af næringsstofanalysen. Den højre viser hvordan de forskellige  foderemner  i foderplanen bidrager til næringsindholdet. 
Efterhånden  som du arbejder med dit foder finder du ud af  hvilke foderprodukter som er gode at anvende nå r der er behov for at tilføre bestemte næringsstoffer.

     

For meget eller for lidt af visse næringsstoffer

Rød text i rapporten og næringsstofoversigten  advarer  for fejldocering. Dobbelklik på listens næringsstoffer så vises en detaljered analyse over dagsrationens foder og deres respektive bidrag til det aktuelle næringsstofoversigt. I guiden får Du også besked om effekten af underskud og overskud og hvordan det kan håndteres.