Synkroniser priserne i stalden

Vælg foderpriser som gælder for en hest

I en stald kan du vælge forskellige foderpriser individuelt til hver hest samtidigt med, at du udregner  hestens foderplan.  Disse priser gemmes i hesten, indtil du senere vælger at ændre denne foderpris (for den aktuelle hest).

45 syncstableprices1

Vælg foderpriser som gælder for alle staldens (nye) heste
I staldfoderlisten kan du vælge foderpriser som gælder for stalden. Priserne i staldfoderlisten gælder for alle nye heste som oprettes i stalden og anvender automatiskt som standardpriser i alle disse nye hestes foderplaner. For tidigere oprettede heste, som eventuelt kan have andre priser, gælder disse individuelt valgte priser stadigvæk.

45 syncstableprices2

 

Synkroniser  foderpriser for alle heste i stalden

Du kan synkronisere samtlige priser for alle staldens heste så, at de opdateres med de gældende priser i staldfoderlisten. 
Dette gør du ved at trykke på synkroniseringsknappen på staldskærmen. Nu har alle heste samme prisliste.

45 syncstableprices3

 

Ændre foderpriser for en bestemt hest

Vil du  sætte en individuel pris for foderet til en bestemt hest er det bare, at ændre i prisen når du sammensætter næste foderplan til  hesten.

45 syncstableprices4