Begynd at arbejde (v3)

Check før du begynder : 
1. At datamaskinen har valgt indstillinger for dansk sprog og Danmark som land. Hvis du er i tvivl finder du indstillingerne i Kontrolpanel - sprog- og landeindstillinger. 


2. Du må ha Microsoft Internet Explorer installeret, på grund af at PC-Horse benytter nogen af disse standard Windows funktioner for at gemme sine rapporter.


3. Når du er installeret, får du et hurtigt overblik under disse faner:

Din nuværende version: Direkte links til nyhedsmeddelelser:
Dit bruger-id og licensperiode: Sprog og Energi / Proteinsystem:

4. Start-ikoner

Når du klikker på et af disse ikoner, oprettes en ny enhed (stall, hest, foderliste, osv.).
Grå ikoner betyder, at funktionen enten ikke er inkluderet i den version, du har købt - eller du er ikke i en tilstand, hvor ikonet virker - for eksempel hvis du ikke har valgt en stall, kender du ikke programmet til hvilket stall hesten skal tilsluttes.


5. OK-knap
På mange skærmbilleder af programmet vises denne OK-knap:  

Det gemmer dit valg og går videre til den næste logiske side i den procedure, du er i.


6. Oversigt

6. Översikt

icon40pixTips 

Klik på dette symbol ved siden af oversigten for at vise, hvor mange stalde, heste og egne foder du har i øjeblikket.

Alle filer du gemmer vises (eller skjules) i mappelisten til venstre på skærmen og kan klikkes på som almindelige filer i Windows programmer. 


7. Arbejde logisk

Programmet arbejder med tre hovedelementer som hænger sammen i en logisk struktur:

  1. Stald
  2. Foderlister (foder)
  3. Heste

Når du lægger nye oplysninger ind i programmet bliver resultatet altid bedst hvis du følger programmets struktur og opretter en stald først. Derefter definerer du foderlisten til stalden, ændrer, fjerner eller lægger nyt foder ind. Når du arbejder i denne rækkefølge bliver arbejdet med hestene lettere.

Save