Vand og elektrolytter i hester

I fodersmältningskanalen transporteras stora mängder vatten och elektrolyter. Med fodersmältnings-vätskorna transporteras dagligen 15 - 20 liter vatten/per 100 kg kroppsvikt in i mage och tunntarm. Detta vatten har högt innehåll av natrium och klor, och blir delvis absorberat i tunntarmen. Resten kommer till dom bakre tarmavsnitten där mycket absorberas. Mängden av vätska som flyter i tunn- och blindtarm är beroende av fodertyp, och är störst vid grovfoder-ransoner och mindre vid användning av större mängder koncentrerat kraftfoder. Med fodersmältningssekreten kommer också stora mängder natrium och klor över i blindtarm och tjocktarm.

Tabell 9. Transport av vätska och elektrolyter hos häst. Värderna kan bli högre vid ransoner med mycket grovfoder

Sekret

Liter/100 kg kroppsvikt/dag

Saliv

3 - 4

Magsaft

1-2

Bukspott

6 - 10

Galla

3

Tarmsaft

2 - 4

Totalt

15 - 20

Tabell 10. Vätska och elektrolyttransport från tunn- till tjocktarm per dag

Ranson :

Vatten, L

Natrium, g

Klorid, g

10 kg Hö

110

360

190

5 kg Hö + 3 kg kraftfoder

75

250

130

4 kg Halm + 5 kg kraftfoder

85

280

145

Vattentransporten beräknat per kg torrsubstans är: hö 12 liter, halm 14 liter, kraftfoder 7 liter. För natrium beräknas 3,3 g/kg ileumchym (tunntarmsinnehåll) och för klorid 1,7 g/kg ileumchym. I tjocktarmen absorberas 70 - 90 % av vattnet, beroende på mängden, passage-hastigheten och vattenbindningsegenskaperna i den osmältbara delen av fodret. Den lägsta absorberingen av vatten erhålles i grovfoderransoner (mer vatten utskiljas via träck).