Energibehov til mælkeproduktion

Energibehovet til mælkeproduktion afhænger af sammensætningen af mælken og mælkemængden. Hopper af
småhesteracerne regnes med, at have en større mælkeproduktion i forhold til kropsvægten end store heste.

Kg mælk per 100 kg kropsvægt

Hoppens udvoksede vægt

1. laktationsmån

2. laktationsmån

3. laktationsmån

Under 200 kg

3,0

3,5

3,0

Over 200 kg

2,5

3,0

2,5

Energibehov til mælkeproduktion, FEh pr 100 kg kropsvægt

Laktationsmåned

Kropsvægt

1

2 - 3

4 - 5

Under 200 kg

0,96 FEh

0,97 FEh

0,79 FEh

Over 200 kg

0,80 FEh

0,83 FEh

0,66 FEh