Energibehov til vedligehold

På samme måde som hos andre husdyr er det også ved fodring af heste almindeligt at skelne mellem næringsbehov til vedligehold og til produktion, selv om dette i praksis ikke altid er muligt. Energibehovet til vedligehold er den energimængde som er nødvendigt for at holde hesten i energi-ligevægt. Denne energimængde går først og fremmest til, at holde livsprocesserne i gang og til at holde kropstemperaturen oppe. Med produktion tænker vi hos hesten på vækst, fosterproduktion, mælkeproduktion og fysisk aktivitet (arbejde, træning etc.) Hestens temperament indvirker på energibehovet. Heste som er meget "tændte" er ofte mere "hårdtfodrede" end mere rolige heste. Det samme er tilfældet for mere ædle heste som typisk har et noget højere energibehov per kg kropsvægt end tunge og mere rolige hesteracer. Ofte finder vi betydelige variationer også indenfor racerne. Energiske og ivrige heste vil typisk også bruge mere energi til arbejde og træning i forhold til mere rolige heste.

Variationer indenfor racer - I det franske/nederlandske system opgives vedligeholdsbehovet som 0,0373 foderenheder til hest (FEh) per kg legemesvægt (Vægten ophæves i potensen 0,75). Denne værdi regnes for koldblodsheste (uforædlede ponyer og tunge koldblodsheste). Der gives så tillæg for race med 5 % for varmblodsheste og koldblodstravere og 10 % for fuldblodsheste. I tillæg beregnes10 % mere for hingste. I PC-Horse har vi valgt at lade koldblodstraver få samme energiberegning som varmblodsheste, da koldblodstraveren ikke længere kan siges at være en tung type koldblodshest, men snarere en moderne sportshest.

Vedligeholdelsesbehovet for energi (FEh)/dag til udvoksede heste.

Varmblod

Fuldblod

Vægt kg

Hoppe/ vallak

Hingst

Hoppe/ Vallak

Hingst

Hoppe/ vallak

Hingst

100

1,2

1,3

1,25

1,4

200

2,0

2,2

2,1

2,3

300

2,7

3,0

2,8

3,1

3,0

3,3

400

3,3

3,6

3,5

3,9

3,6

4,0

500

3,9

4,1

4,1

4,5

4,3

4,7

600

4,5

5,0

4,7

5,2

5,0

5,5