Energibehov til arbejde

Ved øget aktivitet som arbejde eller træning øges energibehovet. For udvoksede heste kan man tage udgangspunkt i formlen for vedligehold (korrigeret for køn og race) og multiplicere med en faktor ud fra intensiteten i arbejdet.

Intensitet
Energibehov (FEh)
Let arbejde
Energi (FEh) = 1,25 x Vedligeholdelsesbehovet
Moderat arbejde
Energi (FEh) = 1,50 x Vedligeholdelsesbehovet
Hårdt arbejde
Energi (FEh) = 1,75 x Vedligeholdelsesbehovet
Intensivt arbejde
Energi (FEh) = 2,00 x Vedligeholdelsesbehovet
  • Let træning passer typisk for hobbyhesten som bruges jævnlig men ikke hårdt.
  • Moderat træning passer for mange dressur og springheste, islandsheste i træning og hobbyheste som bruges i frisk tempo. Mange langdistanceheste passer også ind her.
  • Hård træning passer for travheste i træning.
  • Intens træning passer for fuldblodsheste i træning og for nogen travere.

Det kan være vanskeligt at vurdere hvor hårdt en hest anvendes. I praksis betyder det, at man må tage udgangspunkt i en anslået arbejdsintensitet. Senere justeres denne i forhold til om hesten lægger på i huld eller taber sig. Hestens temperament vil også påvirke hvilken arbejdsintensitet, som i hvert enkelt tilfælde vil være rigtigt.