Energibehov til vækst

I formlerne for energibehov til vækst indgår vedligeholdelsesbehovet. Unge heste har et højere vedligeholdelsesbehov end udvoksede heste. I tillæg til dette må der beregnes et tillæg for energibehov til vækst.

Beregning af energibehov til ungheste

Tabellerne er sat op for ungheste med en alder på hhv. 6, 12, 18, og 24 måneder . Energibehovet til ungheste beregnes som summen af vedligeholdelsesbehovet og behovet til vækst.

I Holland har man udviklet et system til at beregne energibehovet til ungheste som er mere fysiologisk begrundet end det vi tidligere har set. Det er derfor mulig gennem egne forsøg ,at teste hvor god beregningsmåden er, ud fra hestetype, køn race etc. I PC-Horse har vi defineret to niveauer for energibehov til ungheste. Dette er gjort for at kunne tilpasse energimængderne til heste med moderat eller kraftig tilvækst. Kraftig tilvækst (25% mere energi) anvendes til heste som skal vokse hurtigt (fuldblod, travere og enkelte rideheste) og til heste som opdrættes i flok og har meget aktivitet. Uanset hvilken norm man anvender må hestens huld altid kontrolleres og fodermængderne korrigeres herefter.

Vækstkurve

Der er defineret en standard vækstkurve. Denne udtrykker væksten som procent af udvokset vægt.

Vækstkurve (skema):

Alder (mdr)

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

% af udvokset vægt

10

30

47

58

67

75

82

86

89

92

94

96

97

Vækstkurven kan fremstilles i en tabel for heste med forskellig forventet udvokset vægt. Man kan også fremstille kurven ud fra en formel og finde vægt og daglig tilvækst ud fra aktuel hestetype og alder.