Calciumbehov

Calcium indgår i skelettet og er nødvendigt for normal muskelfunktion. Specielt hos ungheste kan calciummangel eller alt for store calciummængder føre til sygdom som følge af unormal skeletudvikling. For meget calcium hæmmer optagelsen af zink, jern og flere andre mineraler.

Gode calciumkilder er foderkridt, kløverhø, lucerne og de fleste kraftfoderblandinger (6-14 gram calcium/kg). Hø kan variere fra ca 1,5 til 5 gram/kg (bør analyseres ved store partier).

Effektiviteten i optagelsen af calcium aftager med alderen, fra 70 % hos unge heste til 50 % hos ældre dyr. Ved bestemmelse af behovene regnes der med 50 % absorption ved alle aldre.

Forholdet mellem calcium og fosfor i foderet (Ca/P-forholdet)

I tillæg til mængderne af calcium og fosfor i rationen er det vigtigt at se på forholdet mellem disse to mineraler. Normalt regner vi med at Ca/P-forholdet bør ligge mellem 1 og 2. Det vil sige at det aldrig skal være mere fosfor end calcium i en ration. Dette kan imidlertid let blive tilfældet hvor vi har calciumfattigt hø, og i tillæg hovedsagelig bruger calciumfattige og fosforrige fodertyper som havre, byg eller hvedeklid.

Ud fra ligningerne i NRC-1989 anbefales Ca/P-forholdet ved forskellige produktioner til at være:

Vedligehold: 1.4, Arbejde: 1.4, Vækst m/u træning: 1.8.

NRC-2007 understreger, at det er mængderne af calcium og fosfor som er vigtigst at observere, mens forholdet mellem disse mineraler kommer i anden række. Vigtig her er at sørge for at calcium/fosfor forholdet er større end 1.