Kaliumbehov

Kalium (K) er den vigtigste intracellulære kation. Kalium er med til at regulere syre/base balancen, det osmotiske tryk og indgår endvidere i en række enzymer tilknyttet glykolysen . Af kroppens indhold af kalium findes ca 90% intracellulært, særlig i muskulatur og organer.

De mest almindelige typer af grovfoder indeholder typisk 1.5 til 2.5 procent kalium i tørstoffet, det vil sige 15 til 25 gram pr kg tørt materiale. Indholdet af kalium i kornarterne er lavere, 0.3 til 0.6 procent i tørt materiale. Ved almindelig brug af godt grovfoder skulle det under normale forhold ikke være fare for kaliummangel. Ved beregning af behovene regnes der med 50% tilgængelighed af kalium i foderet.