Koboltbehov

Kobolt (Co) er nødvendigt for dannelse af B12-vitamin og aktiverer enzymreaktioner. Cobolt er nødvendigt for at tarmmikroberne kan syntetisere B12-vitamin.

Behovet for kobolt opgives til 0.1 mg pr kg tørstof i rationen. Kobolt er ikke ret giftigt, og moderat overdosering giver ingen kendte negative reaktioner. Koboltmangel, se under B12-vitamin.

Kobolt er normalt tilsat kraftfoderblandinger og alsidigt tilskudsfoder til heste.