Kobberbehov

Kobber (Cu) spiller en vigtig rolle som en del af de enzymer som indgår ved syntese af pigment og ved syntese og vedligehold af elastisk bindevæv. Kobber er også nødvendig ved mobilisering af jernlagre, da det indgår i enzymet ceruloplasmin som medvirker til at få jernet over i trivalent ion form (Fe+++) i transferrin (transportform). Kobber har derved indirekte betydning både for absorptionen af jern og for syntese af hæmoglobin. Kobber indgår også i flere andre enzymer.

Kobber bliver generelt absorberet dårligt. Absorptionen øges ved lavt indhold og aftager ved højt indhold i rationen. Absorptionen hæmmes af calcium, molybdæn (vigtig antagonist), zink, kadmium og sulfationer (sur nedbør). Kobbermangel kan have betydning ved udvikling af osteochondrose og andre udviklingssygdomme i skelettet. Kan også give anæmi af samme type som ved jernmangel. Heste tåler moderate overdoseringer af kobber uden nogen kendte negative effekter. Alligevel bør det tilstræbes at rationens indhold er i overensstemmelse med hestens behov.

Græs og hø indeholder 4-8 mg Cu pr. kg tørstof, havre omtrent det samme. Gode kobberkilder er de fleste tilskudsfoder og kraftfoderblandinger til heste. Røde saltsten er i reglen tilsat kobber, mens de hvide saltsten ikke er tilsat kobber.