Jernbehov

I hestens krop finder vi ca 70 mg jern (Fe) pr kg kropsvægt. Det vil sige at en hest på 500 kg indeholder ca. 33 gram jern. 60% af dette jern findes i hæmoglobin, 20 % i myoglobin, 20% er i transportform (transferrin) og i lagerform (ferritin, hæmosiderin), og 0.2% findes i enzymer.

Jern i almindelige fodermidler absorberes 15% eller mindre. Absorptionen øges ved lavt jernindhold i rationen og aftager ved højt indhold. Højt indhold af kadmium, kobolt, kobber, mangan, zink og fytinsyre hæmmer absorptionen. Absorptionen stimuleres af vitamin C og aminosyrer (specielt cystein). Jern absorberes mest som divalente ioner (Fe++) eller som" hæmjern". Der regnes normalt med, at foderet til heste bør indeholde 40-50 mg Fe pr. kg tørstof, som gennemsnit for rationen.

Grovfoder indeholder normalt 100-250 mg jern/kg tørstof (eller mere). Kornarterne indeholder omtrent 50 mg jern/kg. Der skulle derfor ikke være fare for jernmangel under normale forhold, men blødninger og parasitbelastning kan medføre et øget behov for tilskud. Under normale forhold vil ekstra tilskud af jern ikke føre til højere blodprocent (hæmoglobinindhold).

For meget jern kan medføre at koncentrationen af zink i blod og lever går ned. Store doser af jerntilskud kan være skadelig særligt til unge føl. Almindelige kraftfoderblandinger, tilskudsfoder og saltstene er tilsat jern.