Andre næringsstoffer

Molybdæn (Mo), krom (Cr), nikkel (Ni), tin (Sn), vanadium (V), fluor (F), silicium (Si) og arsen (As) regnes også med til de essentielle mineraler. Behovene for disse mineraler er ikke fastlagt. Det naturlige indhold i foderet er normalt nok til, at dække behovet, og disse stoffer bliver normalt ikke tilsat i foderet. Molybdæn og fluor kan have giftvirkning i større doser.

Silicium er den anden mest forekommende næringsstof i jordskorpen overfladelag, men kun lidt med hensyn effektierna på pattedyr. Silicium er afgørende i konstruktionen af ​​knogle og er en væsentlig bestanddel af bindevæv, hyalyronsyra og brusk. Silica findes i naturen som SiO2 og er let absorberes af hesten. Natrium zeolit ​​(SZA) absorberes lettere og har fundet, at dette næringsstof er godt for heste i træning, og det forebygger skader. Da Silicon forekommer rigeligt i naturen, er det mindre sandsynligt, at der vil blive mangel på heste. Der er ingen internationalt etablerede standarder skal silicium til heste.

Bor er accepteret som et vigtigt næringsstof. Baseret på resultatet, der findes bør kunne forvente, at de meget små mængder, der er brug for, er omfattet af den naturligt forekommende bor i foder. Der er ingen internationalt etablerede standarder skal leve for heste.

Bly (Pb), kviksølv (Hg) og kadmium (Cd) har giftvirkning.