Internationelle normer

Beregning af hestenes behov for omsættelig energi (MJ) og protein er gjort i henhold til behovsnormer udviklet i Frankrig og Holland. I dataprogrammet kalder vi denne norm for "Europæisk standard" Dette system er udviklet i Frankrig over en lang periode med udgangspunkt i forsøg med heste. I Holland har man forbedret systemet og vi har fulgt de hollandske anbefalinger. Dette system er derfor udviklet specielt til heste og der ligger mange års forskning bagved. Systemet har været lagt frem på flere internationale kongresser.

NRC 2007 Behovene for vitaminer og mineraler er hentet fra den nyeste amerikanske NRC-norm fra 2007. Disse normer revideres jævnlig, og der bliver ved revisionen taget hensyn til forsøgsresultater fra det meste af verden. NRC-normen anvendes idag over hele verden. Der er gjort enkelte justeringer af normen for at tilpasse denne til forhold i Norden. Disse justeringer er foretaget efter anbefaling fra professor H.Meyer i Tyskland og i samarbejde med de andre nordiske lande.

NB! NRC-normen er en minimumsnorm. Dette betyder at under praktiske forhold bør man ligge ca 25% over normen for de fleste næringsstoffers vedkommende. I dette dataprogram er der taget hensyn hertil og hestens behov for vitaminer og mineraler er sat som en optimumsnorm. I de normer som er anvendt bliver de fleste behov angivet som ligninger hvor oplysninger som kropsvægt, drægtighedsmåned, laktationsmåned, alder, tilvækst og træningsintensitet indgår.I PC-Horse beregnes og angives energi- og proteinbehovet som standard efter de nordiske normer, som er baseret på Franske/Hollandske data. Mineral og vitamin behovet beregnes helt efter NRC2007-normen. I programmets Konsultversion kan man også vælge og angive energi- og proteinbehov efter de amerikanske normer og vise energibehovet i megajoule eller megacalorier. Proteinet udtrykkes som råprotein(N X 6,25)