Proteinbehovet til heste i træning

Ved beregning af proteinbehovet til arbejde anvendes samme værdi som for proteinbehov til vedligehold. Det øgede energibehov fører til at hesten får mere foder, og proteinindholdet i rationen vil dermed blive øget. Til heste i hårdt arbejde eller træning vil proteinindholdet oftere blive for højt end for lavt. En undtagelse er når det øgede energibehov i væsentlig grad dækkes ved at give fedt eller olie.

Til udvoksede heste i træning og konkurrence er proteinbehovet 80 gram per FEh.