B12-vitamin (Cyanokobalamin)

Cyanokobalamin indeholder kobolt. Det er ganske stabilt. Absorption er afhængig af et molekyle som syntetiseres i mavesækken (uden mavesæk ingen B12-absorption), transporteres i blodet med et specialprotein, oplagres i lever. Fungerer ved at overføre metylgrupper i syntese og nedbrydningsreaktioner . B12 er nødvendig for at folacin skal holde sig i aktiv form, og for normal produktion af myelin som isolerer nerveceller. Det indgår også som cofaktor i glukoneogenesen af propionsyre til succinyl-CoA.

Mangelsymptomer: B12 mangel er ikke observeret hos heste. Hos andre dyr kan mangel give samme udslag som folacinmangel. Dvs. at B12-mangel er en sekundær folacinmangel. (Perniciøs anæmi hos mennesker er en B12-mangel som skyldes manglende syntese i mavesækken af proteinet som er nødvendig for absorption af B12.)

Giftighed: Kun lidt giftigt
Behov: Ikke fastlagt hos heste.
Kilder: Kun animalske fodermidler og enkelte mikroorganismer (nogen af dem findes i tarmfloraen, må tilføres kobolt).
Samspil: Mellem folacin og kolin.

Vegetarer kan let få B12-mangel. Det samme gælder drøvtyggere som går på koboltfattig mark. De fleste kraftfoderblandinger til heste er tilsat cyanokobalamin.