B2-vitamin (Riboflavin)

Riboflavin fosforyleres ved absorption til flavinmononukleotid (FMN) som i andre væv kan kobles til adenosinmonofosfat og danne flavin adenin dinukleotid (FAD). Både FMN og FAD fungerer som cofaktorer i utallige enzymatiske reaktioner; eksempler: FMN indgår i elektrontransportkæden og i aminosyreoxidaser, FAD indgår i 3 trin i Krebscyklus og 1 trin i fedtsyreokxydationen. Kanaliserer elektroner ind i elektrontransportkæden.

Mangelsymptomer: Riboflavinmangel er aldrig blevet rapporteret hos heste. Fra andre dyr kender vi til symptomer som hudforandringer, eksem, rynker, øjneskader (gris), bevægelsesforstyrrelser (fjerkræ går på hælene med tæerne krøllet indover).

Giftighed: Ikke giftigt.
Antaget behov: 2-4 mg/kg tørstof i rationen
Kilder: Græs, hø, oliefrø, sildemel, gær.