Biotin

Stabilt overfor varme, syre og ilt, men kan oxideres af harskt fedt. Omsætningen er kun lidt kendt. Fungerer som coenzym i karboksyleringsreaktioner; eksempler:

Pyruvat-> Oxaloacetat, Acetyl-CoA -> Malonyl-CoA,
Propionyl-CoA -> Metylmalonyl-CoA.

Syntetiseres af tarmfloraen hos heste.

Mangelsymptomer: Biotinmangel er ikke påvist hos heste, men det er dokumenteret at biotin i enkelte tilfælde kan have betydning for hovkvaliteten. Hos andre dyr har mangel ført til hud- og hårforandringer, væksthæmming, reproduktionsproblemer, langsom heling af sår. Biotin tilsættes ofte i kraftfoderblandinger.

Giftighed: Ikke giftig.
Behov: Ikke fastlagt hos heste.
Kilder: Vidt udbredt i planter og dyr, gær og melasse.