Vitamin D

Vitamin D findes i animalske fodermidler som cholecalciferol (D3) dannet i huden ved solbestråling. I vegetabilske fodermidler som har været udsat for solbestråling efter høst (f.eks. hø), findes en vitamin D-aktiv forbindelse ergocalciferol (D2). Dyr som går ude vil være selvforsynende med vitamin D om sommeren. Vitaminet er ganske stabilt, men nedbrydes langsomt af de flerumættede fedtsyrer.

Vitamin D i foderet bliver optaget med fedt i tarmen og transporteret til leveren. Leveren omdanner cholecalsiferol til 25-OH-cholecalsiferol (ev. ergosterol), og udskiller forbindelsen til blodet. . Denne forbindelse kan hydroksyleres endnu en gang til den aktive form som er 1,25-di-OH-vit.D. Denne hydroksylering sker i nyrerne og er nøje reguleret af behovet.

Vitamin D er central i reguleringen af calcium niveauet i blodet. Når calciumniveauet bliver lavere end normalt, registreres dette i biskjoldbruskkirtelen (paratyroidea) som øger udskillelsen af paratyroidhormon (PTH). PTH stimulerer nyrerne til at omdanne 25-OH-vit.D til 1,25-di-OH-vit.D som igen øger optagelsen af calcium fra tarmen, reducerer udskillelsen af calcium i nyrerne og, sammen med PTH, øger udskillelsen af calcium fra skelettet. Samtidig øges optagelsen af fosfor i tarmen og udskillelsen af fosfor i nyrene. Når calciumniveauet i blodet er genoprettet,aftager udskillelsen af PTH og dannelsen af 1,25-di-OH-vit.D

Mangelsymptomer kan optræde hos dyr som går meget inde, og oftest når der er mangelfuld tilførsel eller misforhold i calcium og fosfortilførselen. Resultatet kan blive deformeret og mangelfuldt udviklet skelet hos unge dyr. Hos ældre dyr hævede led og bevægelsesvanskeligheder.

Vitaminet kan i store doser være giftigt, særlig for unge dyr. Overdosering giver skeletdeformationer, calciumaflejringer i blodårer, i blødt væv (særlig nyrerne) med nyresvigt til følge.

1 I.U. = 0,025 mg vitamin D.

Kilder for vitamin D er sollys (syntese i huden), fiskeolie (f.eks tran) og soltørret plantemateriale. Ensileret græs (rundballer) har lavt indhold. Kraftfoder og tilskudsblandinger til heste er i regelen tilsat vitamin D.