Vitamin E

Vitamin E findes i foderet som tokoferol og tokotrienol. Vitaminet er varmestabilt, men oxideres let af harskt fedt.

Vitamin E absorberes sammen med fedt og oplagres i leveren.

Vitamin E fungerer som intracellulær antioxydant og beskytter blandt andet de flerumættede fedtsyrer og vitamin A i membraner og standser autooxydatation.

Mangel kan føre til ustabile membraner ("harskning i membraner"), øget hemolyse (tab af røde blodlegemer), nervøse forstyrrelser (kramper), muskelsvind (hjertestop), ødem (vandfyldte væv), reproduktionsproblemer.

Vitamin E er kun lidt giftigt, og moderat overdosering har ingen negative effekter, men kan påvirke udnyttelsen af andre fedtopløselige vitaminer (A, D og K). 1 mg vitamin E tilsvarer 1 international enhed (1 IU = 1 mg).

Behovet afhænger bl.a. af niveauet af fedtsyrer i foderet og tilførselen af andre antioxydanter f.eks selen. Vitaminet har til en hvis grad samme funktioner som selen.

Almindelige kilder for vitamin E er plantefedt. Ved lang tids lagring kan indholdet blive reduceret og blive for lavt. Kraftfoderblandinger og tilskudsfoderblandinger til heste er i regelen tilsat vitamin E. Der findes også specielle tilskudspræparater med vitamin E og selen.