Kolin

De fleste dyr kan syntetisere nok kolin. Overskud af aminosyren methionin kan omdannes til kolin.

Kolin er relativt stabilt. Omsætningen er ikke kendt i detaljer, men stoffet bliver produceret i alle væv. Fungerer som metyldonor, strukturel del af fosforlipider (lecitin). Er vigtig i fedttransporten fra lever (VLDL), indgår i acetyl-kolin som er et signalstof i overførslen af nerveimpulser til musklerne.

Mangelsymptomer: Kolinmangel er aldrig beskrevet hos heste. Hos andre dyr kan mangel føre til fedtlever, neurologiske forandringer og bevægelseshæmning.

Giftighed: Kun lidt giftig.
Behov: Ikke fastlagt hos heste.
Kilder: Alle naturlige fedtkilder indeholder noget kolin (i form af lecitin).
Samspil: B12, folacin.