Niacin

Niacin kan sandsynligvis omdannes fra aminosyren tryptofan: 35 mg tryptofan -> 1 - 10 mg niacin. Niacin er meget stabilt ved lagring. Omsættes hurtigt til NAD efter absorption. Er cofaktor som NAD i katabolske reaktioner og NADP i syntesereaktioner (bl.a fedtsyntese). Kan syntetiseres af tarmfloraen.

Mangelsymptomer: Niacinmangel er ikke kendt hos heste, men hos andre dyr kan mangel give hudforandringer, særlig hud som udsættes for lys, diaré, forandringer i nervesystemet. Optræder sjældent alene, og mest sammen med tiaminmangel (B1).

Giftighed: Lidt giftig.
Behov: Ikke opgivet
Kilder: Græs, hø, fiskemel, gær.