Pantotensyre

Navnet pantotensyre betyder "findes overalt". Pantotensyren er forholdsvis stabil, men nedbrydes af varme, syre og base. Pantotensyre indgår i opbygningen af coenzym A og af det enzymkompleks som syntetiserer fedtsyrer. Syntetiseres af tarmfloraen hos heste.

Mangelsymptomer: Pantotensyremangel er ikke påvist hos heste. Hos andre dyr kan mangel give gråt hår, reproduktionsproblemer, eksem, mundsår og bevægelseshæmning .

Giftighed: Ikke giftigt
Behov: Ikke fastlagt hos heste.
Kilder: De fleste fodermidler indeholder rigeligt med pantotensyre, grønne planter mest.