Priser Firma (Organisationer)

VersionMånederNyt køp og forlængelse (hovedlicens)
Pr bruger i organisationen
12 2 880
300
12 4 500 Elev- og lærerrlicenser inkluderet*

DKK (from 2023-01-01) Alle priser exklusive moms
Ret til prisændringer forbeholdes.

Som særlig service til firmaer med mange brugere har vi en speciel licenskategori - "Organisations" som muliggør en central håndtering af alle firmaets PC-Horse licenser. Denne service er primært til de foderfirmaer som medvirker i programmets foderlister og som har mange foderrådgivere og for universitet og skoler som har mange lærere og elever.

Årsafgiften faktureres samtidigt med at organisationens licenser aktiveres. Opdateringer eller tillæg af nye brugere sker centralt. Du kan få mere information eller meddele ændringer eller tillæg ved at maile til os her. For hver bruger behøver vi følgende oplysninger: Navn, mailadresse, mobiltelefon (inkl landskod).

OBS! Organisationslicenser kan ikke konverteres til privatlicenser og kan heller ikke forlænges "nedad", dvs til lavere version end den Du har. I disse tilfælde må brugerne bestille en ny licens via vores webkøb

* Skoler tilbydes personlige lærerlicenser samt kopieringsret for et ubegrænset antal elevlicenser til en fast pris.

Deltagerne i de nationale foderlister (Foderproducenter, foderimportører og grovfoderproducenter)

Deltagelse i PC-Horse nationale foderlister

Førende foderproducenter i Sverige, de Skandinaviske lande, England, Irland, Frankrig, Holland og Tyskland medvirker med deres respektive varemærker i de nationale foderlister med komplette og garanterede analyseværdier. Produkterne lægges ind under kategorierne Grovfoder, Kraftfoder og Tilskudsfoder (mineral eller vitamintilskud). Hvis dit firma ønsker at deltage med sine produkter er Du velkommen til at kontakte os for mere information.
 Lær mere om at deltage i PC-hestefoder lister og foder database og priser