Welcome to our European homepage!

PCHlogo-UK   PCHlogo353   PCHlogo49   PCHlogo33   PCHlogo31   PCHlogo34 PCHlogo36

Import feedanalyzes from Eurofins* (v3)

Sorry. This text is not yet translated. Please remind us via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PC-Horse tilbyr en viktig, effektiviserende funksjon i samarbeid med analysefirmaet Eurofins. Du vil være i stand til å importere fôranalyser automatisk til programmet. Du kan også legge til analyser manuelt.

 

47 readanalyze1

 

Finn den importerte datafilen og åpne den.
NB! Som regel har du fått dina analyser från Eurofins per mail. Sørg for å lagre dem i en mappe der du lett finner dem igjen. Vi anbefaler at du bruker standardmappen "Mine fôranalyser" - se nedenfor. (Da finner programmet dem og sikkerhetskopieres dem samtidig som du tar backup på dine PC-Horse filer.)

44 readanalyze2

 

Du får en dialog som beskriver hva du har importert

Her får du tre valgmuligheter for å komplettere din fôranalyse med de næringsstoffene som eventuelt mangler i din analyse fra laboratoriet:

1. La PC-Horse velge et passende malfôr (utgangsfôr).

2. Velg selv et malfôr.

3. Bruk ikke malfôr (da blir all næringsstoffene som mangler analyse satt til null).

44 readanalyze3

  1. Velg fra hvilken fôrliste du vil velge et "malfôr" som modell
  2. Velg et fôr som er mest mulig likt det du vil legge inn.
  3. Klikk så opnes fôret

Du får nå en bekreftelse for det utgangsfôret du har valgt.
Trykk på knappen "Legg inn nytt fôr"

 

Nå er det viktig at du først klikker knappen Analyseverdi, per kg torrstoff, og skriver inn fôrets nye tørrstoffverdi. Denne oppgis i % i fôranalysen, f.eks 85.5
Deretter kan du velge å legge inn analysedata enten per kg TS eller per kg fôr. Dette er særlig aktuelt dersom du bruker fuktig fôr som rundballer eller annen ensilasje. Les nøye på analysesvaret!


Klikk OK og ditt eget fôr er lagret i fôrlisten.