Danmarkslisten (v3)

Med programmet følger en meget nyttig foderliste - Danmarkslisten. Du finder den øverst i mappelisten. Observer at Du ikke kan ændre, ilægge nyt foder, eller ændre foderpriser i Danmarkslisten. Du kan i stedet kopiere over foder fra Danmarkslisten til andre foderlister i programmet, t.ex staldfoderlister eller dine egne foderlister.

Danmarkslisten indeholder:

Garantifoder - Flere leverandører har valgt at samarbejde med  PC-Horse for at gøre det lettere at arbejde med foderlisten. I disse tilfælde ligger leverandørens  aktuelle analyser inde i programmet allerede fra begyndelsen . Alle oplysninger modsvarer det som leverandøren  garanterer i sine produktbeskrivelser, samt at de er tilpassede til den norm som gæller i det pågældende land..  PC-Horse påtager sig ikke noget ansvar overfor evt. fejlagtige opgivne oplysninger.  

Aktuelle standardfoder - PC-Horse anvender altid de seneste publicerede tabelværdier for de  respektive standardfoder. I de tilfælde hvor tabelværdierne  om næringsemnerne  ikke er  komplette har vi med udgangspunkt i den internationale  praksis lagt in relevante værdier.

Nye eller ændrede foderlister - Vi opdaterer regelmæssigt  alle vore  foder i vores  internationale  foderdatabase. Hver gang  Du starter PC-Horse, og er opkoblet på  internet, opdaterer programmet alle de foderemner som Du skal have  tilgang  til ifølge  din licens.  Samtidigt opdateres automatisk foder med samme foder-id i alla dine staldlister og heste.

Hvis Du ikke har forbindelse til  internettet  sker  der ingenting. Intet foder bliver opdateret. Du kan arbejde videre som normalt med programmet.

OBS! Følgende sker når en ny Danmarksliste er hentet  ned fra serveren:

  • Den tidligere Danmarksliste  slettes.
  • Foder som allerede findes i Staldfoderlisten og i Hestenes foderlister opdateres automatisk. Hvis der derimod er tilkommet nye VAREMÆRKER eller nye FODER i et eksisterende  - så opdateres disse ikke i Dine stalde.
  • Ved eksisterende  heste og staldfoderlister hvor et ændret, eller nytilkommet foder, mangler  sker der  ingen opdatering. Vil Du være sikker på at et  eventuelt nytilkommet  foder skal  lægges ind i dine nuværende  foderlister må du  gøre det selv ved at  kopiere ind , t.ex alle foder fra garantifoderlisten  til dine staldfoderlister.
  • Hver gang du opretter en ny stald kommer staldfoderlisten altid at blive en kopi af den seneste garantifoderliste.

Beregning af energi og protein -  Komponenter, som energi og protein, analyseres forskelligt  hos foderproducenterne. Enten direkte i det færdig produkt eller som summen  af de respektive indgåede  råvarers værdier. Her kan mindre uoverensstemmelser  opstå afhængigt  af andelen fordøjeligt råprotein (den delen af proteinet som hesten kan udnytte ) i fodret. De forskellige beregningsmåder giver ofte ingen større forskel på foderplanen. .

Deklarerede  mineraler og vitaminer -  Mikromineraler og vitaminer skal deklareres  som "tilsat pr kilo". Denne  værdi deklareres   normalt  på fodersækkende. Når dette er tilfældet er der ikke taget hensyn til foderets naturlige indhold af mineraler og vitaminer men kun til det tilsatte.  

OBS! I Danmarkslistens   tabeller vises det tilsatte næringsindhold  pr kg  foder  - derefter  udregner  PC-Horse foderplanen  dvs beregner det næringsindhold som hesten har behov for. Dette er en av fordelene ved at  anvende nogle af Danmarkslistens foderblandinger.

Save