Aktiv heste (går i luftegård) (v3)

Stor egenaktivitet afkrydses når hesten går længe i luftegård eller i løsdrift, dermed øges beregnet energibehov med 10 %

47-133 gar i hage

 Programmet tillader dig at vælge at hesten går på græs.

For at beregne hestens foderoptagelse er det nødvendigt med oplysninger om græssets kvalitet og mængde, samt hvor længe hesten går på græs hver dag. I programmet er der indlagt tre forskellige kvaliteter af afgræsningsgræs. Disse finder du i den almindelige foderliste. NB! Vælg kun en type afgræsningsgræs til hesten.

45-133b hesten går på graes