Min Side (v3)

Du kan, når du er på nettet, klikke på knappen "Min Side" for at se eksakt hvad som gælder for Dit program og din licens. (Selv når Du ikke er koblet til  internettet kan du se Dine basisoplysninger på licensfanen i programmet - grønne felt)

44 mypage update license

Du kan yderligere ændre Dine kontakter i vores  database så at du ikke  mister om vores automatiske opdateringer af nye foderlister, programversioner, med mere.Save

Save