Zinkbehov

Zink (Zn) er en vigtig del af mange enzymer. Zink bliver absorberet relativt dårligt (5-10%), men absorptionen varierer afhængigt af dyrets zinkstatus. Zinkmangel giver nedsat appetit, vækst, nedsat immunforsvar og reducerer hudens styrke og modstandskraft. Zinkmangel bliver også sat i forbindelse med udviklingssygdomme i skelettet, f.eks osteochondrose (Knight et al., 1985).

For meget zink kan føre til nedsat udnyttelse af kobber og giver dermed de samme symptomer som kobbermangel (fejlagtig udvikling af skelettet). NRC-2007 använder i sina tabeller ett Zink/Koppar-forhållande på 4/1, det vill säga 4 gånger mer Zink än koppar.

Zinkbehovet til alle kategorier af heste er fastsat til 40 mg pr kg tørstof i rationen, men det diskuteres om dette er for lavt særlig til ungheste (Knight et al., 1986). Hø indeholder oftest 15-30 mg zink pr kg og havre omtrent det samme. De fleste tilskudsfoder- og kraftfoderblandinger til heste er tilsat zink.