Vitaminer

Vitaminbehovene afhænger af dyrets alder, størrelse, produktion (vækst, drægtighed, mælkeproduktion, træning), stressbelastning m.m. Behovet for tilskud af vitaminer afhænger af foderets type og kvalitet, omfanget af den mikrobielle vitaminsyntese i blind- og tykktarm, samt i hvilket omfang de syntetiserede vitaminer bliver absorberet. Da en række vitaminer syntetiseres af mikroberne i hestens tarmkanal vil forholdene for tarmfloraen påvirke behovet for tilførsel af en del vitaminer.

NRC-2007 opgiver behov for vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin B1 og vitamin B2. Behovene for de øvrige vitaminer opgives som ikke defineret og det er ikke påvist mangelsymptomer på heste under normale forhold. PC-Horse har alligevel valgt at opgive anbefalinger for behov av vitamin B6, B12, niacin og folinsyre. Behov for vitaminer er i NRC-2007 opgives som mængde vitamin per kg kropsvægt

Heste som går på godt græs har kun et lille eller slet intet behov for tilskud af vitaminer, da friskt græs er en god kilde for de fleste vitaminer. Vitaminerne inddeles i to grupper, fedtopløselige og vandopløselige. (B-vitamin og vitamin C).

Fedtopløselige vitaminer - De fedtopløselige vitaminer er A, D, E og K. Sygdomme eller andre forhold som påvirker absorptionen af fedt påvirker også absorptionen af de fedtopløselige vitaminer. Mikrober i tarmkanalen kan syntetisere vitamin K, de andre fedtopløselige vitaminer må tilføres. En undtagelse er vitamin D som dannes i huden når hesten udsættes for ultraviolet lys (sollys). Hvis hestene går meget ude er tilskud derfor kun nødvendigt i vinterhalvåret. Behovene til heste er sat op i tabel 4.

Vandopløselige vitaminer - De vandopløselige vitaminer omfatter forskellige B-vitaminer og C-vitamin. De er kun lidt giftige, og overskuddet udskilles med urinen. De fleste B-vitaminer, med undtagelse af B12, tilføres normalt i tilstrækkelige mængder gennem græs og hø af god kvalitet. Planter kan imidlertid ikke syntetisere vitamin B12, dette syntetiseres af mikrober såfremt tilstrækkeligt kobolt er til stede. Mikroberne i hestens tarmkanal syntetiserer i regelen nok B12 til at dække behovet. Mikroberne i tarmkanalen producerer også rigeligt af de andre B-vitaminer og vitamin C.

Hvis der er kommet ubalance i tarmfloraen (sygdom, diaré, antibiotikabehandling, hård træning, stress og foder af dårlig kvalitet m.m) kan der være behov for tilskud af B-vitaminer.

En række B-vitaminer er normalt tilsat kraftfoderblandinger heste. Gær (f.eks ølgær) er en god B-vitamin kilde.Behovet for de enkelte B-vitaminer er ikke fastlagt. Derfor vil de enkelte vitaminer indenfor denne gruppe kun blive omtalt kort.