B6-vitamin (Pyrodoksin)

Pyridoksin er varmestabilt, men ødelægges af UV-lys. Transporteres til lever og fosforyleres efter behov, transporteres i blodet bundet til et specielt protein. Fungerer i aldehydform som pyridoksalfosfat.

Virker som cofaktor i alle transamineringsreaktioner som en "Shiffs base", dvs nødvendig for nedbrydning af de fleste aminosyrer. Indgår også i en række andre centrale reaktioner. Syntetiseres af tarmfloraen hos heste.

Mangelsymptomer: Pyridoksinmangel er ikke påvist hos heste. Hos andre dyr giver mangel anemi og kramper.

Giftighed: Kun lidt giftigt.
Behov: Ikke fastlagt hos hest.
Kilder: Korn, grønne planter, gær, kød, lever.