Folacin

Folacin er ganske stabil, men inaktiveres i surt miljø pH< 4. Deltager i overføringen af H+ og fragmenter med et karbonatom; eksempel: i omdannelsen af metionin til cystein, metylering af B12, syntese af RNA og DNA.

Mangelsymptomer: Folacinmangel er ikke kendt hos heste. Hos andre dyr er det påvist forandringer i tarmcellerne og unormale, røde blodlegemer, anæmi (for lidt hæmoglobin i blodet) formodentlig pga. mangelfuld DNA-syntese ved celledeling, samt neurologiske forandringer. Tilsættes ofte kraftfoderblandinger og alsidigt tilskudsfoder til heste.

Giftighed: Kun lidt giftig.
Behov: Ikke fastlagt til heste.
Kilder: Vidt udbredt i planter og dyr, grønne bladdele, korn.
Samspil: Med B12