Vitamin K

Vitamin K produceres af mikroberne i hestens tarmkanal. Under normale forhold vil dette dække hestens behov. Mangel kan opstå ved antibiotikabehandling som hæmmer vækst af vitamin K producerende mikroorganismer i tarmen, og mulighvis ved andre tilstande (stress m.m) som forstyrrer tarmfloraen. Mangel af vitaminet fører til nedsat blodkoagulering, blødninger i muskler, underhudsvæv, hjerne, tarmkanal, urinveje m.m. Ydre blødninger kan blive meget alvorlige. Overdosering af vitamin K kan give protein i urinen, forstørret milt, øget nedbrydning af røde blodlegemer, nyre- og leverskader.

Hestens behov for vitamin K er ikke klarlagt, men det antages at det naturlige indhold i græs og hø af god kvalitet dækker behovet sammen med den mikrobielle syntese i tarmkanalen.

Vitamin K findes i alle grønne planter, fiskefedt, og syntetiseres af mikrofloraen i tarmen. Enkelte typer af kraftfoder- og tilskudsfoderblandinger til heste er tilsat vitamin K.