Vores standardfoder i PC-Horse

I samtlige versioner af PC-Horse indgår programmets opsætning af standardfoder som bygger på data fra de etablerede fodertabeller i de respektive lande. Der findes standardfoder i programmet for alle tre fodertyper under rubrikken STANDARDFODER:

  • Grovfoder
  • Kraftfoder
  • Mineral - och vitaminfoder
Standardfoderet er således vel dokumenteret og tjener flere formål for Dig som anvender programmet:
  • At anvendes som udgangspunkt for at komplettere dit eget indlagde foder med næringsværdier som Du mangler oplysninger på (det mest almindelige)
  • At sammenligne med Dit eget indlagde foder
  • At tjene som eksempel og informationskilde
  • At anvendes som nødløsning når du savner egen analyse på dit foder
Vi har ambition om at dokumentere hvert enkelt standardfoder så godt vi kan. Du kan f.eks læse korte kommentarer om de respektive foder når Du klikker på et enkelt foder i foderlisten. Nogen gange har vi allerede i fodernavnet givet ledetråde om det specielle foder f.eks kan et grovfoder allerede i navnet have en grov "varedeklaration":