Nye normer i Danmark

Ny behovsberegning af mineraler og vitaminer.

PC-Horse beregner nu behovene for mineraler og vitaminer i henhold til den nye internationale NRC-norm (NRC-2007). Det vil sige, at alle de forskningsresultater som der er fremkommet indenfor de sidste 18 år, hvor den forrige norm kom (NRC-1989), nu er medtaget som baggrund for det nye normgrundlag. Som bruger af PC-Horse vil du opleve, at enkelte næringsbehov er ændret. Dette gælder særligt behovene for calsium som er justert noget op og behovet for jod som er øget væsentlig. Vi regner med at foderfirmaerne vil justere deres foderblandinger, således at disse tilpasses de nye behovsnormer.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at NRC normerne er minimumsnormer, hvilket betyder at man i praksis bør give et tillæg på 15 - 20% , for at komme til optimumsnormer. Dette forhold er der taget hensyn til i dette program , idet NRC normerne for vitaminer og mineraler  er blevet forhøjet inden de er lagt ind i PC- Horse.