Decimaler i beregninger og præsentation af næringsværdier

Du har kanskje lagt merke til at innholdet av næringsstoffer vises med litt ulikt antall siffre i et fôr eller i en rasjon i ulike rapporter i programmet:

Alle beregningene i PC-Horse skjer med samtlige siffer som fôrleverandørene oppgir til oss eller som du selv har lagt inn i dine egne fôr. Rasjonens innhold av næringsstoffer sammenlignes med de nasjonale og internasjonale behovsnormene som ligger til grunn for programmet med den samme nøyaktigheten.

44 nutrientcolors

Ved presentasjonen  av beregningenes resultater i rapporter, behovstabeller og fôrplaner avrundes tallene slik at det vises 2 eller tre gyldige siffer i svaret, enten dette er et heltall eller et desimaltall. Vi har prøvd å lege antall siffer som vises utfra den nøyaktigheten som vi mener tjener brukerens formål på en god måte. Les mer om betydende cifre her.

46 rationdetail2

Enkelte mineralverdier som kalsium og natrium blir avrundet til heltall, mens andre, som selen, kobolt og jod vises med en eller to desimaler. Felles for alle verdier er at de vises med minst to gjeldende siffre.

Beregningene som sker i bakgrunnen, gjøres alltid med høyest mulige presisjon, dvs med bruk av alle tilgjengelige siffre.