Forholdet mellem calcium og fosfor i foderet

I tillæg til mængderne af calcium og fosfor i rationen er det vigtigt at se på forholdet mellem disse to mineraler. Normalt regner vi med at Ca/P-forholdet bør ligge mellem 1 og 2. Det vil sige at det aldrig skal være mere fosfor end calcium i en ration. Dette kan imidlertid let blive tilfældet hvor vi har calciumfattigt hø, og i tillæg hovedsagelig bruger calciumfattige og fosforrige fodertyper som havre, byg eller hvedeklid.

Ud fra ligningerne i NRC-1989 anbefales Ca/P-forholdet ved forskellige produktioner til at være:

  • Vedligehold: 1.4
  • Arbejde: 1.4
  • Vækst m/u træning: 1.8

NRC-2007 understreger, at det er mængderne af calcium og fosfor som er vigtigst at observere, mens forholdet mellem disse mineraler kommer i anden række. Vigtig her er at sørge for at calcium/fosfor forholdet er større end 1.

Læs mere om Calcium og Fosfor