Omregning af energiværdien i importeret kraftfoder

I dag handles meget hestefoder mellem landene. Særlig kraftfoder sælges over landegræserne. Foder produceret i f.eks England eller Tyskland sælges ofte også i lande som Sverige, Danmark og Norge. Foder produceret i Danmark sælges ofte i Sverige og Norge. Eftersom det meste kraftfoder sælges i originallandets emballage, kræves der kendskap til de udenlandske energienheder hvis man skal sammenligne energiindholdet i importfoder med hestefoder produceret i eget land.

Et eksempel belyser dette:
I England opgiver man f.eks energiindholdet i Megajoule fordøjelig energi (MJ DE). I Sverige opgiver man energiindholdet som Megajoule omsættelig energi (MJ ME).

Her i Danmark må energiverdien regnes om til Foderrenheder til hest (FEh) som er den danske enhed for energiindhold i hestefoder. Denne angiver Netto energi-indholdet (NE) i foderet. Hvis dette ikke gøres korrekt bliver det vanskelig at beregne energiindholdet i hestens foderration.

 45energidiagram april14

Er dette vanskeligt?
Ja, det er vanskeligt at skifte fra forskellige energisystemmer og omregne fra de forskellige landes enheder. PC-Horse har fået en ny funktion der kan udregne automatiske omregninger af energiværdierne for foder som sælges i flere lande. Der er lavet en aftale med foderproducenter og importører således, at deres foder kan placeres i vores fodercenter sådan, at importfoder kan hentes automatisk ned til PC-Horse programmet med korrekt beregnet energiindhold i henhold til gældende enhed for dit land. Vi anser dette som en stor tryghed for både foderimportører og heste- og staldejere som køber importfoder.

Kender du energiindholdet i det importerede kraftfoder du bruger?
Se nogle eksempler på energiværdier og enheder som bruges i forskellige lande

   da  sv  no fi  en  de  fr  nl
Land Danmark Sverige Norge Finland UK / Ireland Tyskland Frankrike Holland
Värde

1,0

 11,96 1,0  11,96  13,28  13,28  1,0  1,0
Enhet  FEh  MJ  FEh MJ  MJ  MJ UFC  EWpa
Anges som:  NE  ME  NE OE  DE  DE  NE  NE

Der er således ikke bare tale om at energien angives i forskellige enheder – energien skal også omregnes til korrekt energimåde (fordøjelig energi, omsættelig energi, netto energi). For grovfoder gælder andre omregningsværdier end de som her er angivet for kraftfoder.

Hvorfor ikke gøre dette på en let måde – lad PC-Horse gøre beregningerne automatisk. Hurtigt, sikkert og enkelt!