Lage en stall (v3)

Bruk stallikonen  eller velg "Opprett ny stall" under menyen FILE øverst på siden

I den nye stallen lages automatisk en kopi av Norgesfôrlisten som stallens fôrliste
(denne kan du senere bytte ut eller forandre etter eget ønske).

Gi stallen et nyt navn.

47 newstable

Save