Spytt

Tyggingen medfører at fôret blandes med spytt. Da selve tyggebevegelsen stimulerer spyttsekresjonen, påvirker etetiden (avhengig av fôrets struktur og partikkelstørrelse) også den mengde spytt som utskilles. Hester produserer pr minutt 40-90 ml spytt, ponnier 20-60 ml. Ved opptak av grovfôr er spyttsekresjonen pr kilo tørrstoff på grunn av lengre etetid vesentlig høyere enn ved opptak av kraftfôr (tabell 4).

Tabell 4. Mengde spytt ved eting av ulike fôrtyper.

Fôrtype
Spytt, kg/kg fôr
Høy
3-4
Kraftfôr
1
Gras
1

 

Spyttet inneholder ikke fordøyelsesenzymer, men betydelige mengder mineraler og bikarbonat som sannsynligvis skal bidra til å nøytralisere syrene som dannes ved gjæring i første del av magesekken . Spyttet er nødvendig for at fôret skal kunne svelges. I munnhulen dannes "fôrboller" (ca 30-70 gram) som svelges med ca 30 sekunders mellomrom. Tørrstoffprosent i disse "fôrbollene" varierer med fôrtype og etetid, og er for grovfôr 25-30% og for kraftfôr 40-50% (Meyer, 1986).